„Každý den strávený v MŠ je pro děti radostnou událostí a zdrojem dobrých základů do života.”
MŠ Gemerská

Úvod » Jak pomohla Evropská unie

Jak pomohla Evropská unie

Projekt „Šablony III pro MŠ Gemerská“ je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (školní asistent), aktivit rozvíjejících kompetence dětí a pedagogických pracovníků (projektový den ve výuce) a aktivit profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ (zahraniční stáž).

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022307
Realizace: 1.9.2021 – 30.6.2023
Dotace: 414 236,- Kč

EU, MŠMT

Projekt ŠABLONY II PRO MŠ GEMERSKÁ je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (školní asistent), aktivit extrakurikulárních (projektové dny ve škole a mimo školu) a aktivit se zaměřením na spolupráci s rodiči a veřejností (komunitně osvětové setkávání).

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014810
Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021
Dotace: 685 092,- Kč

EU, MŠMT

Menu