„Každý den strávený v MŠ je pro děti radostnou událostí a zdrojem dobrých základů do života.”
MŠ Gemerská

Úvod » Zápis do MŠ

Zápis a nástup do MŠ

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou, že přijaté dítě do MŠ nenastoupí, oznámí to ředitelce MŠ na formuláři "Sdělení - nenastoupí do MŠ" (formulář    v sekci Dokumenty).

Menu